NL


" Een vereniging ter bevordering van de sledehondensport "

The Inuit Trail is een club aangesloten bij Mushing Belgium, die op haar beurt aangesloten is bij de World Sleddog Association