Ben je klaar om deel te nemen aan je eerste wedstrijd? Hou dan zeker rekening met onderstaande!

The Inuit Trail v.z.w. stelt zich als doel de sledehondensport enkel te beoefenen met raszuivere sledehonden. Namelijk de Alaskan Malamute, de Groenlander, de Samoyeed, de Siberian Husky, de Canadese Eskimo hond en de Yakutian Laikas. Deze honden zijn erkend door de F.C.I. (Federation Cynologique Internationale) en moeten ingeschreven zijn in het F.C.I. stamboek.

Daarenboven moeten ze steeds over de nodige vaccinatie attesten (rabiës, parvo, …) beschikken.

Wanneer je sledehond niet beschikt over een erkende (F.C.I.) stamboom, en je wenst hier toch mee te kunnen deelnemen aan wedstrijden, dan kan dit indien de hond beschikt over een RISH certificaat.

Een dergelijk RISH certificaat kan je bekomen wanneer je hond geslaagd is in een examen dat door twee bevoegde en erkende keurmeesters afgenomen werd.

De hond moet hiervoor 2x (“Zeer Goed”) toegekend worden, en voorzien zijn van een conforme identificatie (tatoeage). Bij gebrek aan identificatie zal een KMSH conforme tatoeage aangebracht worden.

Meer informatie over het formulier en voorwaarden tot inschrijving van een hond zonder stamboom in het Initieel Register Sint-Hubertus (RISH)

Daarnaast zijn er ook de ‘open wedstrijden’ waar het toegestaan is deel te nemen met sledehonden die niet FCI erkend zijn, zoals bv. de alaskan husky. Nu is het zo dat op bijna alle wedstrijden iedereen samen loopt.

Ook hier moeten de honden steeds over de nodige vaccinatie attesten (rabiës,hondsdolheid,..) beschikken.

In België is de wettelijke minimum leeftijd van de sledehond twaalf maanden om deel te mogen nemen aan wedstrijden. De minimum leeftijd van de honden om te mogen deelnemen aan Kampioenschappen is 15 maanden voor sprintwedstrijden en 18 maanden voor mid distancewedstrijden.

Toch elke federatie en of club kan zijn eigen voorwaarden opleggen. Men is dus steeds verplicht om de reglementen van desbetreffende wedstrijd te lezen of na te vragen.

In België is het verboden dat honden karren en of andere lasten voortrekken. Daarvoor hebben wij een uitzondering verkregen op deze wet. Namelijk het Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken.

Om deel te nemen of te trainen voor een wedstrijd moet de musher in het bezit zijn van een licentie of trainingsattest.

Dit attest (genummerd document) kan hij aanvragen bij een sledehonden- vereniging, die op zijn beurt aangesloten moet zijn bij een van volgende internationale federaties:

– European Sled Dog Racing Association (ESDRA)

– La Fédération Internationale Sportive de Traineau à chiens (FISTC)

– World Sleddog Association (WSA)

– International Federation of Sleddog Sports (IFSS)

Bij iedere wedstrijd zijn er dan ook nog de specifieke wedstrijdreglementen, afhankelijk van de organiseerde club of federatie.

Alle reglementen vindt je op de website van Mushing Belgium (MBEL)