Bestaande leden

De inschrijvingen moeten verplicht ingediend worden vanaf 5 juli 2024 en ten laatste op 25 augustus 2024. 
Het lidgeld per jaar bedraagt voor

– bestaande leden(vanaf het 2e jaar): €35,-

– Steunende leden en leden van eenzelfde familie onder één dak: € 25,-

– Jeugd onder 15 jaar gratis

Door het lidgeld te betalen verklaart de aanvrager zich akkoord met de statuten en reglementen van The Inuit Trail. Een exemplaar is beschikbaar via het bestuur.
Tijdens wedstrijden, trainingen of andere mushing activiteiten, is de musher verplicht zijn/haar licentie, stamboom en vaccinatieboekje van alle honden beschikbaar te stellen voor de dierenarts en/of de organisatoren.
De aanvrager verbindt zich ertoe een familiale aansprakelijkheidsverzekering te nemen en een kopie van het contract te kunnen voorleggen aan de organisatoren.
Het is ook verplicht de step, kart of fiets beschikbaar te stellen om voor de wedstrijd te worden gecontroleerd door de verantwoordelijken van de organisatie op de goede werking en toestand van het materieel.

***

Uw betaling 

​The Inuit Trail vzw/asbl – Bank CRELAN

BE73 8508 2709 6160

​Met de vermelding:

TIT-licentie seizoen 2024-2025 + uw naam